kontrast
A+ A-
Strona Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu: www.zuk.radom.pl
 > ROK 2014

ROK 2014

1.PN/1/2014 - Dostawa dwóch jednakowych
ciągników rolniczych wraz z przystawkami dla Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Odpowiedź na zapytania

4. Zawiadomienie o wyborze

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Autor: Andrzej Kielski | Data wprowadzenia: 2014-01-29 14:12:24 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.

2. PN/2/2014- Wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej miasta Radomia w roku 2014

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Autor: Andrzej Kielski | Data wprowadzenia: 2014-02-26 14:42:00 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.

3. Przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek przeprowadzonych na terenie miasta Radomia

1.Ogłoszenie o przetargu

2. Wynik przetargu 10.04.2014

3. Udzielenie zamówienia

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:45:32 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.

4. Przetarg na sprzedaż pojazdów i maszyn

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1a

3. Formularz ofertowy- załacznik nr 1b

4.Formularz ofertowy- Załącznik nr 1c

5. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1d

6.Formularz ofertowy- Załącznik nr 1e

7. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1f

8. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1g

9. Projekt umowy- Załącznik nr 2

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2014-08-19 09:39:04 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.

5. Drugi przetarg na sprzedaż pojazdów i maszyn

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Formularz ofertowy- załącznik nr 1a

3. Formularz ofertowy - załacznik nr 1b

4. Projekt umowy- Załącznik nr 2

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2014-09-09 14:47:53 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.

6. Trzeci przetarg na sprzedaż pojazdów i maszyn


 

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Formularz ofertowy- załącznik nr 1

3. Projekt umowy- załącznik nr 2

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:08:06 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.

7. Czwarty przetarg na sprzedaż pojazdów i maszyn

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Formularz ofertowy- załącznik nr 1

3. Projekt umowy - załącznik nr 2

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:45:01 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.

PN/3/2014- Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZUK w Radomiu na miesiąc grudzień 2014

1. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw

2. SIWZ- termin złożenia ofert do dnia 14.11.2014 do godz.9.30

3. Treć zapytań od Wykonawcy

4. Odpowiedzi na zapytania

5. Zawiadomienie o wyborze

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2014-11-06 11:11:54 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.

9. PN/4/2014 Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZUK w Radomiu na rok 2015

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2014-11-26 14:08:58 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:17:25.
Data wprowadzenia: 2014-11-26 14:08:58
Opublikowane przez: Jolanta Popiel
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ul. ul. Sucha 15
26-600 Radom
Kierownik jednostki
Robert Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 48) 331 02 73
Fax: (+48 48) 331 02 74
e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl