kontrast
A+ A-
Strona Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu: www.zuk.radom.pl
 > ROK 2016

ROK 2016

30. Przetarg na dostawę paliw płynnych na potrzeby ZUK w Radomiu na rok 2017

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Wszyscy Wykonawcy- Wyjaśnienie treści SIWZ

4.Wszyscy Wykonawcy- Wyjaśnienie treści SIWZ

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:44:42.

29. Drugi przetarg ofertowy w postaci licytacji ustnej na sprzedaż  telefonów komórkowych

1. Ogłoszenie

2.Załacznik nr 1-Wykaz telefonów zakwalifikowanych do sprzedaży

3. Wzór umowy

4. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:45:35.

28. Przetarg ofertowy w postaci licytacji ustnej na sprzedaż telefonów komórkowych

1. Ogłoszenie o sprzedaży

2. Załącznik nr 1- Wykaz telefonów przeznaczonych do sprzedaży

3. Załacznik nr 2- Wzór umowy

4. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-11-18 13:22:26.

27. Drugi przeatrg ofertowy na sprzedaż pojazdu marki Renault Trafic 

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1- Druk ofertowy

3. Załącznik nr 2- wzór umowy

4. Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-11-16 15:40:18.

26. Przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu marki Renault Trafic

1. Ogłoszenie

2.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2- wzór umowy

4. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:20:46 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:35:37.

25. Przetarg na remont kotłowni i wykonanie przyłącza wraz z wewnętrzną instalacją C.O. w budynkach Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ z załącznikami1-4 i 6

Załącznik nr 5 -projekt umowy

Załącznik nr 7- Dokumentacja techniczna

3. Wszyscy Wykonawcy- Wyjaśnienie treści SIWZ i jej modyfikacja

Załącznik Z 1

Załącznik Z 2

4. Wszyscy Wykonawcy-Kolejne pytania -Wyjaśnienie treści SIWZ i jej modyfikacja

Załącznik Z1

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-10-25 13:48:27 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:35:37.

24. Przetarg na dostawę drzewek 

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:31:39 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:35:37.

23. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego- drugie postępowanie

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ wraz z załącznikami

3.Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-10-10 13:27:20 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:35:37.

22.PRZETARG NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Wszyscy Wykonawcy- Odpowiedź na pytania

4. Wszyscy Wykonawcy-Odpowiedź na pytania

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-09-28 15:32:50 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:35:37.

21. PRZETARG NA TUNEL ŚWIETLNY MIASTA RADOMIA

1. Ogłoszenie o przetargu 22.09.2016

2. SIWZ- termin złożenia ofert do dnia 04.10.2016 r do godz.11.00

3. Wszyscy Wykonawcy- Odpowiedz na pytania

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:25:02 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:35:37.

20. Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych -  wykaszarki spalinowe

1. Ogłoszenie

2. Załacznik nr 1- Druk ofertowy

3. Załącznik nr 2- Wzór umowy

4. Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:56:35 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:35:37.

19. Przetarg ofertowy na sprzeaż środków trawłych- wykaszarki

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1- Druk oferty

3. Załącznik nr 2- wzór umowy

4. Uniewaznienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:09:19 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:35:37.

18. Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trawłych - przęsło ogrodzeniowe.

1. Ogłoszenie.

2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

3. Załacznik nr 2- Wzór umowy.

4. Wynik przetargu.

 

Opublikowane przez: Konrad Hodyra | Autor: Robert Rutkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:08:30 | Data modyfikacji: 2016-07-12 14:08:50.

17. Trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż środków trawłych - narzędzia.

1. Ogłoszenie.

2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

3. Załacznik nr 2- Wzór umowy.

4. Unieważnienie postępowania.

 

Opublikowane przez: Konrad Hodyra | Autor: Robert Rutkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:58:31 | Data modyfikacji: 2016-07-12 14:08:50.

16. Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż środków trawłych - narzędzia.

1. Ogłoszenie.

2.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

3. Załacznik nr 2- Wzór umowy.

4. Wynik przetargu.

 

Opublikowane przez: Konrad Hodyra | Autor: Robert Rutkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:56:38 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:52:20.

15. Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trawłych - narzędzia

1. Ogłoszenie

2.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

3. Załacznik nr 2- Wzór umowy

4. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Konrad Hodyra | Data wprowadzenia: 2016-06-28 13:31:34 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

14. Trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w postaci wałków opałowych S-4

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1- Druk ofertowy

3. Załącznik nr 2- Wzór umowy

4. Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:51:03 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

13. Trzeci przetarg ofertowyna na sprzedaż drewna opałowego połupanego

1. Ogłoszenie

2.Załącznik nr 1- Druk ofertowy

3. Załącznik nr 2- wzór umowy

4. Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:08:11 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

12. Trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego liściastego twardego S4

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2-wzór umowy

4. Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:00:58 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

11. Trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego liściastego miękkiego S4 w postaci wałków opałowych

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1- druk ofertowy

3. Załącznik nr 2- wzór umowy

4. Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:51:37 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

10. Trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż drewna iglastego S4 w postaci wałków opałowych

1. Ogłoszenie

2. Załącznik 1- formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2- wzór umowy

4. Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:34:32 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

9. DRUGI PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA LIŚCIASTEGO W POSTACI WAŁKÓW OPAŁOWYCH S4.

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1- Druk ofertowy

3. Załącznik nr 2- Wzór umowy

4. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Konrad Hodyra | Autor: Robert Rutkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 15:47:49 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

8. DRUGI PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA IGLASTEGO W POSTACI WAŁKÓW OPAŁOWYCH S4.

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1- Druk ofertowy

3. Załącznik nr 2- Wzór umowy

4. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Konrad Hodyra | Autor: Robert Rutkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 15:44:02 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

7. DRUGI PRZETARG NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POŁUPANEGO

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1- Druk ofertowy

3. Załącznik nr 2- Wzór umowy

4. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-04-04 12:07:19 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

6. DRUGI PRZETARG NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO LIŚCISTEGO TWARDEGO S4

1.Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1- Druk ofertowy

3. Załacznik nr 2- Wzór umowy

4. Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:54:06 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

5. DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNLANYCH W RADOMIU

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Powtórne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:04:16 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

4.DEKORACJA ROŚLINNA MIASTA RADOMIA W ROKU 2016

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:02:27 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

3. Pierwszy przetarg na sprzedaż drewna opałowego liściastego miękkiego S4 w postaci wałków opałowych.

1. Ogłoszenie

2. Druk oferty

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Autor: Robert Rutkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 15:14:52 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

2. Pierwszy przetarg na sprzedaż drewna w postaci wałków opałowych S4.

1. Ogłoszenie

2. Druk oferty

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Autor: Robert Rutkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 15:11:21 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:27.

1. Pierwszy przetarg na sprzedaż drewna opałowego iglastego S4 w postaci wałków opałowych.

1. Ogłoszenie

2. Druk oferty

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze

 

Opublikowane przez: Jolanta Popiel | Autor: Robert Rutkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 15:02:49 | Data modyfikacji: 2016-01-14 15:05:18.
Data wprowadzenia: 2016-01-14 15:02:49
Data modyfikacji: 2016-01-14 15:05:18
Autor: Robert Rutkowski
ObowižEzuje od: 2016-01-14
Opublikowane przez: Jolanta Popiel
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ul. ul. Sucha 15
26-600 Radom
Kierownik jednostki
Robert Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 48) 331 02 73
Fax: (+48 48) 331 02 74
e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl