Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 22/2020

Zarządzenie Nr 22 / 2020

Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

z dnia  10 listopada  2020r.

 w sprawie zasad zwrotu opłat za przydzielone miejsca handlowe w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2020r do 01.11.2020r

 

w związku z § 28a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 (Dz.U. z 2020r. poz. 1917) zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  zarządzam, co następuje:

§1

 1. Osoby fizyczne lub firmy, którym przyznano miejsce handlowe przy cmentarzach radomskich w formie konkursu na podstawie Zarządzenia Nr 14 / 2020 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu z dnia 29 września 2020r oraz które uiściły stosowną opłatę za wybrane miejsce uzyskują prawo do jej zwrotu.
 2. Podstawą do uzyskania zwrotu poniesionej opłaty jest złożenie przez każdą osobę fizyczną lub firmę następujących dokumentów:
  1. wniosek o zwrot opłaty za miejsce handlowe ( załącznik nr 1 do Zarządzenia)
  2. dokument potwierdzający dokonanie opłaty ( w przypadku braku dowodu zapłaty prosimy osobę zainteresowaną o kontakt telefoniczny z Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu).

§2

 1. Dokumenty o których mowa w par.1 pkt. a, b należy dostarczyć do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020r.
 2. Zwrot opłaty za przydzielone miejsce handlowe nastąpi w terminie do 31.12.2020r.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-10-12 09:28

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-10-12 09:28

GODZINY PRZYBYCIA DO SIEDZIBY ZAKŁADU USŁUG KOUNALNYCH W CELU PRZYDZIAŁU MIEJSC HANDLOWYCH PRZY CMENTARZACH RADOMSKICH W 2020 r.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ogłasza wynik konkursu ofert przydziału rezerwacji miejsc handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2020 r. do 01.11.2020 r..

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-10-12 09:28

PRZYDZIAŁ MIEJSC HANDLOWYCH PRZY CMENTARZACH RADOMSKICH W 2020 r.

Zarządzenie Nr 14 / 2020
Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
z dnia 29 wrzesnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału miejsc handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od dnia 31.10.2020r. do dnia 01.11.2020r.

Na podstawie § 8 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 11/2018 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu z dnia 22 czerwca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin przydziału rezerwacji miejsc handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2020r. do 01.11.2020r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-10-01
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-10-12 09:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:12:17