Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 22/2020

Zarządzenie Nr 22 / 2020

Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

z dnia 10 listopada 2020r.

w sprawie zasad zwrotu opłat za przydzielone miejsca handlowe w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2020r do 01.11.2020r

 

w związku z § 28a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 (Dz.U. z 2020r. poz. 1917) zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam, co następuje:

§1

 1. Osoby fizyczne lub firmy, którym przyznano miejsce handlowe przy cmentarzach radomskich w formie konkursu na podstawie Zarządzenia Nr 14 / 2020 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu z dnia 29 września 2020r oraz które uiściły stosowną opłatę za wybrane miejsce uzyskują prawo do jej zwrotu.
 2. Podstawą do uzyskania zwrotu poniesionej opłaty jest złożenie przez każdą osobę fizyczną lub firmę następujących dokumentów:
  1. wniosek o zwrot opłaty za miejsce handlowe ( załącznik nr 1 do Zarządzenia)
  2. dokument potwierdzający dokonanie opłaty ( w przypadku braku dowodu zapłaty prosimy osobę zainteresowaną o kontakt telefoniczny z Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu).

§2

 1. Dokumenty o których mowa w par.1 pkt. a, b należy dostarczyć do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020r.
 2. Zwrot opłaty za przydzielone miejsce handlowe nastąpi w terminie do 31.12.2020r.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-10 15:41

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-10 15:42

ZARZĄDZENIE NR 22/2018

W związku z zarządzeniem wydanym 16 listopada 2018r. przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu pragniemy poinformować, iż administracja naszej placówki będzie pracować w najbliższą sobotę tj. 1 grudnia 2018r oraz 15 grudnia 2018r.(sobota). Dzień 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy a nasze biura będą zamknięte.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-27 14:56

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-27 14:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5797
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-31 11:21:23