Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W ZUK RADOM

Podstawa prawna
Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „ RODO”)

 

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-03-25 13:38

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ZUK RADOM

Podstawa prawna
Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „ RODO”)

 

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-03-25 13:38

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

 

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-11-29 12:23

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych  –zwanego dalej RODO) przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych dotyczących Pani/Pana osoby, które są przetwarzanie przez Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.

 

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-14 14:30
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

 

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-14 11:09
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

USTAWA Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

 

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-14 12:33
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Podstawa prawna
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)  art. 221 § 1–5 w sprawie udostępnienie pracodawcy danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-07-18 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10314
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-27 13:42:39