Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • DO POBRANIA

Treść strony

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych  –zwanego dalej RODO) przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych dotyczących Pani/Pana osoby, które są przetwarzanie przez Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.

 

Pliki do pobrania

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

 

Pliki do pobrania

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 11:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

USTAWA Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

 

Pliki do pobrania

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 12:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 

Pliki do pobrania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 16:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 154
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-14 15:58

Dane adresowe

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Jednostka Budżetowa
Organ założycielski - Rada Miejska w Radomiu

ul. Sucha 15, 26-612 Radom
Województwo mazowieckie

NIP 948-249-54-17 REGON 141256865
BANK PEKAO S.A. II O/RADOM
35 124032591111001016548292

Dane kontaktowe

tel. +48 48 331 02 73
fax. +48 48 331 02 74

e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl

Godziny urzędowania

Budynek administracyjny 7.30-15.30
Budynek techniczny 7.00-15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9776
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-15 14:10

Stopka strony