Ścieżka nawigacyjna

  • DO POBRANIA

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W ZUK RADOM

Podstawa prawna
Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „ RODO”)

 

Pliki do pobrania

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
    data wytworzenia: 2019-03-25
  • opublikował: Konrad Hodyra
    data publikacji: 2019-03-25 13:38

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ZUK RADOM

Podstawa prawna
Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „ RODO”)

 

Pliki do pobrania

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
    data wytworzenia: 2019-03-25
  • opublikował: Konrad Hodyra
    data publikacji: 2019-03-25 13:38

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

 

Pliki do pobrania

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
    data wytworzenia: 2019-11-19
  • opublikował: Konrad Hodyra
    data publikacji: 2019-11-29 12:23

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych  –zwanego dalej RODO) przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych dotyczących Pani/Pana osoby, które są przetwarzanie przez Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.

 

Pliki do pobrania

Metryka

  • opublikował: Konrad Hodyra
    data publikacji: 2018-08-14 14:30
  • zmodyfikował: Konrad Hodyra
    ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

 

Pliki do pobrania

Metryka

  • opublikował: Konrad Hodyra
    data publikacji: 2018-08-14 11:09
  • zmodyfikował: Konrad Hodyra
    ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

USTAWA Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

 

Pliki do pobrania

Metryka

  • opublikował: Konrad Hodyra
    data publikacji: 2018-08-14 12:33
  • zmodyfikował: Konrad Hodyra
    ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 15:58

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Podstawa prawna
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)  art. 221 § 1–5 w sprawie udostępnienie pracodawcy danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Pliki do pobrania

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
    data wytworzenia: 2019-07-18
  • opublikował: Konrad Hodyra
    data publikacji: 2019-07-18 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1453
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-29 12:30

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Dane adresowe

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Jednostka Budżetowa
Organ założycielski - Rada Miejska w Radomiu

ul. Sucha 15, 26-612 Radom
Województwo mazowieckie

NIP 948-249-54-17 REGON 141256865
BANK PEKAO S.A. II O/RADOM
35 124032591111001016548292

Dane kontaktowe

tel:  48 389 26 30
fax: 48 389 26 31

e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl

Godziny urzędowania

Budynek administracyjny 7.30-15.30
Budynek techniczny 7.00-15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 64503
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-30 09:04

Stopka strony