Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Dotyczy: opublikowania Sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok.

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) Zakład Usług Komunalnych w Radomiu publikuje - Sprawozdanie finansowego za 2018 rok, tj.:

 1. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 3. Zestawieni zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 4. Informacje dodatkowe wraz z tabelami do bliansu za 2018 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-05-10 13:00
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 13:49

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-05-10 13:00
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-12 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2645
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-12 13:30