Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu publikuje - Sprawozdanie finansowe za 2023 rok, tj.:

 1. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
 4. Informacja dodatkowa.
 5. Informacja dodatkowa - tabele.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2024-05-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2024-05-13 12:45

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2024-05-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2024-05-13 12:47

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu publikuje - Sprawozdanie finansowe za 2022 rok, tj.:

 1. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
 4. Informacja dodatkowa.
 5. Informacja dodatkowa - tabele.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-05-02
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-05-02 14:12

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-05-02
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-05-02 14:13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Dotyczy: opublikowania Sprawozdania finansowego jednostki za 2021 rok.

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342, z późn. zm.) Zakład Usług Komunalnych w Radomiu publikuje - Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, tj.:

 1. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
 4. Informacja dodatkowa.
 5. Informacja dodatkowa - tabele.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-05-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-05-16 14:55

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-05-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-05-16 14:57

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH ZA 2020 ROK

Dotyczy: opublikowania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2020 w tym sprawozdania za:

 1. Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 2. Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 3. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy V. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 4. Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpiła relacja określona w art. 17 ust.1 ustawy albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy
 5. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138 o ustawy
 6. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
 7. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne
 8. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-10-12 10:57

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-10-12 10:57

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Dotyczy: opublikowania Sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok.

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) Zakład Usług Komunalnych w Radomiu publikuje - Sprawozdanie finansowego za 2018 rok, tj.:

 1. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 3. Zestawieni zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 4. Informacje dodatkowe wraz z tabelami do bliansu za 2018 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-05-10 13:00
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 13:49

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-05-10 13:00
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-12 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10981
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-02 14:13:49