Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

GODZINY PRZYBYCIA DO SIEDZIBY ZAKŁADU USŁUG KOUNALNYCH W CELU PRZYDZIAŁU MIEJSC HANDLOWYCH PRZY CMENTARZU RZYMSKO – KATOLICKIM W RADOMIU PRZY UL. DĘBOWEJ

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ogłasza wynik konkursu ofert przydziału rezerwacji miejsc handlowych przy Cmentarzu Rzymsko – Katolickim w Radomiu przy ul. Dębowej w okresie od 31.10.2022 r. do 01.11.2022r..

Godzina stawienia się w siedzibie ZUK - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-26 11:15

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-26 11:16

PRZYDZIAŁ MIEJSC HANDLOWYCH PRZY CMENTARZACH RADOMSKICH W 2023 r. - DĘBOWA

Zarządzenie Nr 59 / 2023
Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
z dnia 23 października 2023r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału rezerwacji miejsc handlowych przy Cmentarzu Rzymsko - Katolickim w Radomiu przy ul. Dębowej w okresie od dnia 31.10.2023r. do dnia 01.11.2023r.

Na podstawie § 26 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2023 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu z dnia 24 marca 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin przydziału rezerwacji miejsc handlowych przy cmentarzu Rzymsko - Katolickim w Radomiu przy ul. Dębowej w okresie od 31.10.2023r. do 01.11.2023 r. stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjno - Gospodarczego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-23 11:27

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-23 11:28

GODZINY PRZYBYCIA DO SIEDZIBY ZAKŁADU USŁUG KOUNALNYCH W CELU PRZYDZIAŁU MIEJSC HANDLOWYCH PRZY CMENTARZACH RADOMSKICH W 2023 r.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ogłasza wynik konkursu ofert przydziału rezerwacji miejsc handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2022 r. do 01.11.2022r..

Wnioski o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego o nr. 19, 2, 1, 3 zostały odrzucone jako niezgodne z postanowieniami Regulaminu przydziału rezerwacji miejsc handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2023 r. do 01.11.2023 r. Wniosek nr 15 zawiera błąd formalny.

Godzina stawienia się w siedzibie ZUK - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-17 12:27

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-17 12:28

MAPY - WIZUALIZACJA MIEJSC HANDLOWYCH PRZY CMENTARZACH RADOMSKICH W 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-04 14:39

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-04 14:40

PRZYDZIAŁ MIEJSC HANDLOWYCH PRZY CMENTARZACH RADOMSKICH W 2023 r.

Zarządzenie Nr 54 / 2023
Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
z dnia 3 października 2023r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału miejsc handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od dnia 31.10.2023r. do dnia 01.11.2023r.

Na podstawie § 26 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2023 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu z dnia 24 marca 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin przydziału rezerwacji miejsc handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2023r. do 01.11.2023 r. stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjno - Gospodarczego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-03 14:29

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-03 14:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13243
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-26 11:17:32