Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

NABÓR NA STANOWISKO KONTROLER BILETÓW Z DNIA 28.12.2023r.

Warunki:

  • umowa o pracę na czas określony,
  • pełny etat : 8 h dziennie w godz. 7:00-15:00, 40 h. tygodniowo,
  • praca na terenie m. Radomia,
  • wynagrodzenie 4300,00 zł brutto miesięcznie + % dodatku stażowego.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Efektywne, skuteczne i systematyczne pobieranie opłaty targowej, eksploatacyjnej oraz rezerwacyjnej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i w innych miejscach, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Rozlicznie się z pobieranych biletów „opłata targowa” zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie druków ścisłego zarachowania,
 3. Rozliczanie się z obowiązkiem wyliczenia się z pobranych opłat na podstawie wystawionych paragonów i druków KP,
 4. Sporządzanie raportów dziennych poboru opłat zarejestrowanych na kasie fiskalnej,
 5. Wystawianie raportów okresowych na kasie fiskalnej, prowadzenie ewidencji tych raportów,
 6. Sporządzanie raportów z poboru opłaty targowej,
 7. Współpraca ze strażą Miejską w sprawach spornych dotyczących opłaty targowej, eksploatacyjnej, rezerwacyjnej.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-12-28 11:40

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-12-28 11:41

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W DZIALE ZIELENI I KONSERWACJI Z DNIA 16.11.2023r.

Główne obowiązki

 1. Sporządzanie kart czasu pracy poprzez:
  • nanoszenie czasu pracy przepracowanego w wymiarze godzin zwykłych,
  • nanoszenie czasu pracy przepracowanego w godzinach nadliczbowych,
  • sporządzanie dokumentów cząstkowych uwzględniających podział na zlecenia w Dziale Zieleni i Konserwacji i jego Sekcjach.
 1. Uzyskiwanie od Kierownika Działu Zieleni i Konserwacji oraz Mistrzów Sekcji Obsługi Parków i Sekcji Zieleni Miejskiej, informacji stanowiących podstawę do sporządzania dokumentów Ewidencji Czasu Pracy dla pracowników Działu.
 2. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań pod względem formalnym i rzeczowym.
 3. Dbałość o zgodność czasu pracy pracowników Sekcji Obsługi Parków oraz Sekcji Zieleni Miejskiej, w dokumentach Ewidencji Czasu Pracy, z raportami dziennymi sporządzanymi przez Mistrzów tych Sekcji.
 4. Obsługa Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO) w zakresie generowania Kart przekazania odpadów (KPO).
 5. Prowadzenie ewidencji majątku będącego w użytkowaniu Działu oraz bieżące monitorowanie jego stanów ilościowych.
 6. Sporządzanie wniosków do przeprowadzenia procedury zakupów oraz terminowe rozliczanie faktur zakupowych.
 7. Rejestrowanie pism przychodzących do Zakładu oraz ich rozdzielanie zgodnie z dekretacją Dyrektora.
 8. Sporządzanie i redagowanie dokumentów, zleconych przez przełożonych.
 9. Prowadzenie archiwizacji dokumentów w ramach prowadzonych spraw.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-11-16 15:16

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-11-16 15:17

NABÓR NA STANOWISKO - KONTROLER BILETÓW DZIALE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM Z DNIA 05.10.2023r.

Główne obowiązki

  • Efektywne, skuteczne i systematyczne pobieranie opłaty targowej, eksploatacyjnej oraz rezerwacyjnej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i w innych miejscach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Rozliczanie się z pobranych biletów „opłata targowa” zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie druków ścisłego zarachowania.
  • Rozliczanie się z obowiązkiem wyliczania się z pobranych opłat na podstawie wystawianych paragonów i druków KP.
  • Sporządzanie raportów dziennych poboru opłat zrejestrowanych na kasie fiskalnej.
  • Wystawianie raportów okresowych na kasie fiskalnej , prowadzenie ewidencji tych raportów.
  • Sporządzanie raportów z poboru opłaty targowej.
  • Współpraca ze Strażą Miejską w sprawach spornych dotyczących opłaty targowej, eksploatacyjnej, rezerwacyjnej.

 

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-05 15:35

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-10-05 15:36

NABÓR NA STANOWISKO - GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE TECHNICZNYM Z DNIA 14.06.2023r.

Główne obowiązki

 • kontrola stanu ilościowego i technicznego urządzeń i wyposażenia placów zabaw,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu prac oraz dokonywanych przeglądów i napraw realizowanych przez służby ZUK na placach zabaw, boiskach, skate-parkach, street workout i siłowniach zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
 • wykonanie stosownej dokumentacji i sprawozdań dla wojewódzkich i państwowych organów ustawowo nadzorujących place zabaw, boiska, skate-parki, street workout i siłownie zewnętrzne,
 • prowadzenie elektronicznego wykazu urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout i siłowni zewnętrznych oraz wyposażenia małej architektury znajdujących się na terenie miasta Radomia obsługiwanych przez służby ZUK,
 • udział w przeglądach odbiorczych i gwarancyjnych urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout i siłowni zewnętrznych przekazanych do obsługi przez ZUK,
 • bieżące pisemne przekazywanie oraz informowanie Mistrzów Sekcji Technicznej ZUK 
  o zauważonych usterkach i dewastacjach urządzeń wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout oraz siłowni zewnętrznych,
 • bieżące i pisemne zgłaszanie dewastacji, kradzieży majątku naszej jednostki odpowiednim służbom,
 • opisywanie faktur dotyczących zakupów materiałów, usług oraz robót realizowanych przez Dział Techniczny,
 • sporządzanie notatek w celu oszacowania wartości zamówień oraz na tej podstawie sporządzanie wniosków o dokonanie wydatków ze środków publicznych poniżej 130 000,00 zł netto,
 • prawidłowa współpraca z poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami w zakładzie pracy.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-06-14 14:36

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-06-14 14:37

NABÓR NA STANOWISKO - GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE TECHNICZNYM Z DNIA 01.06.2023r.

Główne obowiązki

 • kontrola stanu ilościowego i technicznego urządzeń i wyposażenia placów zabaw,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu prac oraz dokonywanych przeglądów i napraw realizowanych przez służby ZUK na placach zabaw, boiskach, skate-parkach, street workout i siłowniach zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
 • wykonanie stosownej dokumentacji i sprawozdań dla wojewódzkich i państwowych organów ustawowo nadzorujących place zabaw, boiska, skate-parki, street workout i siłownie zewnętrzne,
 • prowadzenie elektronicznego wykazu urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout i siłowni zewnętrznych oraz wyposażenia małej architektury znajdujących się na terenie miasta Radomia obsługiwanych przez służby ZUK,
 • udział w przeglądach odbiorczych i gwarancyjnych urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout i siłowni zewnętrznych przekazanych do obsługi przez ZUK,
 • bieżące pisemne przekazywanie oraz informowanie Mistrzów Sekcji Technicznej ZUK 
  o zauważonych usterkach i dewastacjach urządzeń wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout oraz siłowni zewnętrznych,
 • bieżące i pisemne zgłaszanie dewastacji, kradzieży majątku naszej jednostki odpowiednim służbom,
 • opisywanie faktur dotyczących zakupów materiałów, usług oraz robót realizowanych przez Dział Techniczny,
 • sporządzanie notatek w celu oszacowania wartości zamówień oraz na tej podstawie sporządzanie wniosków o dokonanie wydatków ze środków publicznych poniżej 130 000,00 zł netto,
 • prawidłowa współpraca z poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami w zakładzie pracy.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-06-01 12:13

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2023-06-01 12:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 821
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-29 15:06:23