Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

ZAPYTANIE CENOWE - DT.440.2.2020.PP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  kompleksowej naprawy Rzeźby Świetlnej (napis wraz z konstrukcją wsporczą) „I LOVE RADOM” , polegającej na:

 • całkowitej wymianie wypełnienia siatkowego Rzeźby Świetlnej oraz wypełnienia siatkowego stelaża wsporczego na nowe z zachowaniem istniejącej kolorystyki,
 • całkowitej wymianie na nowe oświetlenia LED oraz okablowania elektrycznego,
 • naprawie (spawanie oderwanych elementów, uzupełnienie brakujących, przywrócenie kształtu) aluminiowej konstrukcji liter oraz stelaża wsporczego.

Termin składania ofert: 14.10.2020 r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-10-06 15:22

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-10-06 15:22

ZAPYTANIE CENOWE - DT.26.3.2020.PS

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 ( Zamawiający ) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie schodów z kostki betonowej, murków oporowych i poręczy w ciągu pieszym przy ul. Śniadeckich

Termin składania ofert: 29.05.2020r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Paweł Szczepanowski
  data publikacji: 2020-05-21 10:58
 • zmodyfikował: Paweł Szczepanowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 10:57

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Paweł Szczepanowski
  data publikacji: 2020-05-21 10:58
 • zmodyfikował: Paweł Szczepanowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 11:01

ZAPYTANIE CENOWE - DA.26.14.2020.JP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.

Termin składania ofert: 20.05.2020r. do godz. 14:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Jolanta Popiel - Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2020-05-14 12:37
 • zmodyfikował: Jolanta Popiel - Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-14 12:14

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Jolanta Popiel - Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2020-05-14 12:37
 • zmodyfikował: Jolanta Popiel - Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-14 12:17

ZAPYTANIE CENOWE - DA.26.13.2020.JP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26–600 Radom, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wody mineralnej dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 dołączonym do niniejszego zaproszenia. Pozycje podane w tabeli załącznika nr 1 należy potraktować jako wymagane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się produktów równoważnych..

Szczegółowy opisz wymagań oraz warunków w zapytania w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-04-15 13:53

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-04-15 13:54

ZAPYTANIE CENOWE - DT.26.2.2020.PS

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 ( Zamawiający ) zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę ok. 400 ton piachu do piaskownic posiadającego aktualne na 2020r. świadectwo czystości piachu (atest), świadczące o braku czynników parazytologicznych

Termin składania ofert: 20.03.2020r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Paweł Szczepanowski
  data publikacji: 2020-03-13 13:20
 • zmodyfikował: Paweł Szczepanowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 13:15

Pliki do pobrania

ZAPYTANIE CENOWE - DZ.26.2.2020.AM2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług naprawy urządzeń typu: pilarki, wykaszarki, nożyce spalinowe, wertykulatory, kosiarki, opryskiwacze, dmuchawy do liści, świder spalinowy zgodnie ze szczegółowym wykazem napraw zamieszczonym w załączniku nr A. Naprawy muszą być wykonane na częściach oryginalnych producenta danego sprzętu oraz muszą być fabrycznie nowe.

Termin składania ofert: 13.02.2020r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-02-05 13:48

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-02-05 13:55

ZAPYTANIE CENOWE - DZ.26.1.2020.IS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi płoszenia ptaków metodą sokolnicza wraz ze sprawdzaniem aktywności ptactwa bytującego na terenie dwóch parków w Radomiu: Park im. T. Kościuszki i Park Leśniczówka, zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu. Usługa będzie prowadzona jednocześnie w obydwu w/w Parkach w Radomiu. Płoszenie odbywać się będzie w dwóch etapach (okres wiosenny I etap, okres letnio-jesienny II etap) według ustalonego harmonogramu.

Szczegółowy opisz wymagań oraz warunków w zapytania w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-01-31 12:44

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-01-31 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14224
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-15 11:06