Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE - DZ.26.3.2018.PŁ z dnia 30.10.2018 r.

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom, w związku z realizacją zadania pn.: "Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku - Godów" zaprasza, do złożenia oferty na zaprojektowanie, dostawę i montaż miejskich obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy na śmieci, leżaków, stojaków rowerowych dla zagospodarowania do celów rekreacyjnych terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym w dzielnicy Godów w Radomiu wraz z oznakowaniem terenu poprzez postawienie tabliczek informacyjnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych elementów małej architektury dla zagospodarowania terenu przy zbiorniku Godów określonego na załączonej mapce zieloną linią załącznik nr D oraz oznakowanie terenu poprzez postawienie tabliczek informacyjnych i obejmować będzie:

 1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu według poniższych wymagań.
 2. Wykonanie wizualizacji ławek miejskich, koszy miejskich na śmieci, leżaków miejskich, stojaków miejskich na rowery oraz ich ustawienia.
 3. Dostawę i montaż elementów małej architektury według podanych niżej warunków:
  1. ławki miejskie na podstawie betonowej, z siedziskami wykonanymi z wysokiej jakości trwałego tworzywa/kompozytu, minimalna długość siedziska 180 cm – 17 sztuk,
  2. kosze uliczne na śmieci, wykonane z betonu oraz z listew z wysokiej jakości trwałego tworzywa/kompozytu, o pojemności minimum 35 litrów, umożliwiające umieszczenie worka na odpady – 10 sztuk,
  3. leżaki miejskie na podstawie betonowej z siedziskiem – oparciem wykonanym z wysokiej jakości trwałego tworzywa/kompozytu – 2 sztuki,
  4. stojaki miejskie na rowery z rury ocynkowanej– dwa skupiska po 3 sztuki stojaków - razem 6 sztuk. Minimalna wysokość stojaka - 85 cm, minimalna szerokość stojaka - 60 cm.
 4. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej ze stosowną treścią i logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia, uzgodnioną z Kancelarią Prezydenta Miasta Radomia.
 5. Dostarczone przez Wykonawcę na własny koszt, wszystkie materiały do montażu w/w elementów małej architektury, w zakresie ich jakości, muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 ).
 6. Dostawa i montaż w/w elementów musi odbyć się zgodnie z:
  1. zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
  2. warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  3. obowiązującymi normami i przepisami,
  4. zamówieniem Zamawiającego, złożona ofertą i dobrą jakością oraz właściwą organizacją robót.
 7. Wszystkie elementy małej architektury muszą być w jednolitym stylu i muszą być zamontowane na trwale w gruncie, zgodnie z poniższym:
  1. ławki miejskie i stojaki miejskie na rowery - przez zabetonowanie, wyrównanie terenu w obrębie montażu, posprzątanie i wywóz urobku,
  2. kosze uliczne na śmieci i leżaki miejskie przez zabetonowanie lub zakotwiczenie, wyrównanie terenu w obrębie montażu, posprzątanie i wywóz urobku.
 8. Wszystkie ławki i kosze miejskie powinny być rozmieszczone proporcjonalnie i estetycznie wokół obydwu oczek wodnych, w jednakowej odległości tj. 3,5 metra od linii brzegowej z tolerancją 1 metra. Minimalna odległość umieszczenia kosza od ławki lub leżaków powinna wynosić 1 metr.
 9. Leżaki miejskie powinny być umieszczone w jednym skupisku estetycznie przy dużym oczku wodnym w okolicach północnego brzegu.
 10. Stojaki miejskie rowerowe powinny być umieszczone w dwóch skupiskach po trzy stojaki: jedno przy małym i jedno przy dużym oczku wodnym..
 11. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować miejsce robót wokół zbiornika na Godowie w Radomiu na czas ich prowadzenia. Wykonawca poniesienie wszelkich koszty i opłaty administracyjne (o ile będą konieczne i wymagane) za wydanie ewentualnych stosownych decyzji i pozwoleń lub zajęcie terenu na czas wykonywania robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia ich pozytywnego końcowego odbioru.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag / poprawek do przedłożonej wizualizacji w zakresie rozmieszczenia w/w elementów.
 13. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić teren do stanu pierwotnego po zakończeniu prac tj. odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac fragmentów terenu, nawierzchni, odtworzenie zniszczonego trawnika i uzupełnienie nawierzchni trawiastej (posianie trawy) oraz utrzymać w należytej czystości teren budowy podczas wykonywania prac do dnia ich końcowego odbioru.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-02
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-02 16:25

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-02
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-02 16:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8242
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-30 09:04

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Dane adresowe

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Jednostka Budżetowa
Organ założycielski - Rada Miejska w Radomiu

ul. Sucha 15, 26-612 Radom
Województwo mazowieckie

NIP 948-249-54-17 REGON 141256865
BANK PEKAO S.A. II O/RADOM
35 124032591111001016548292

Dane kontaktowe

tel:  48 389 26 30
fax: 48 389 26 31

e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl

Godziny urzędowania

Budynek administracyjny 7.30-15.30
Budynek techniczny 7.00-15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 64483
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-30 09:04

Stopka strony