Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

ZAPYTANIE CENOWE - DT.26.4.2020.AK2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 100 szt. - sznurów lampek choinkowych LED zewnętrznych - przeźroczystych (barwa światła biała ciepła) z co 5-6-tą migającą diodą (barwa światła zimna biała) przystosowanych do zasilania bezpośrednio z sieci 230 V.

Termin składania ofert: 01.12.2020 r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-24 14:38

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-24 14:39

ZAPYTANIE CENOWE - DA.26.15.2020.IS

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dzierżawy oraz serwisu, wielofunkcyjnego urządzenia biurowego - ksero, drukarka, skaner w technologii czarno-białej z opcją wydruku sieciowego.

Termin składania ofert: 04.12.2020 r. do godz. 15:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-24 14:30

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-24 14:30

ZAPYTANIE CENOWE - DZ.520.321.1.2020.AM2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie terenu pod „Antysmogowe łąki kwietne”.

Termin składania ofert: 13.11.2020 r. do godz. 13:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-10 14:25

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-10 14:25

ZAPYTANIE CENOWE - DT.230.14.2020.PP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę flag mocowanych na drzewce w ilościach wymienionych poniżej:

 • 400 szt. flag z herbem Miasta Radomia w wersji uroczystej - poziomych,
 • 400 szt. flag Narodowych Polski - poziomych,

Flagi z herbem Miasta Radomia w wersji uroczystej i flagi Narodowe Polski o wymiarach 112 x 70 cm, winny być wykonane na materiale poliestrowym o gramaturze 115g/m2 wytrzymałym mechanicznie, trudno nasiąkliwym, mającym niski poziom absorpcji, aby skutecznie chronił materiał przed powstawaniem zabrudzeń oraz wykończone tunelem na drzewiec ø 20-21 mm. Brzeg każdej flagi musi być obszyty, tak aby zabezpieczyć materiał przed strzępieniem się. Szczegóły dotyczące proporcji oraz użytej kolorystyki herbu Miasta Radom znajdują się w załączonym pliku „Księga Herbu Miasta Radomia” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: 12.11.2020 r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-04 15:29

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-04 15:34

ZAPYTANIE CENOWE - DT.222.17.2020.PP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy i konserwacji urządzeń stanowiących wyposażenie skateparku usytuowanego w parku Leśniczówka w Radomiu.

Termin składania ofert: 10.11.2020 r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-04 15:06
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 15:17

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-11-04 15:17

ZAPYTANIE CENOWE - DT.440.2.2020.PP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  kompleksowej naprawy Rzeźby Świetlnej (napis wraz z konstrukcją wsporczą) „I LOVE RADOM” , polegającej na:

 • całkowitej wymianie wypełnienia siatkowego Rzeźby Świetlnej oraz wypełnienia siatkowego stelaża wsporczego na nowe z zachowaniem istniejącej kolorystyki,
 • całkowitej wymianie na nowe oświetlenia LED oraz okablowania elektrycznego,
 • naprawie (spawanie oderwanych elementów, uzupełnienie brakujących, przywrócenie kształtu) aluminiowej konstrukcji liter oraz stelaża wsporczego.

Termin składania ofert: 14.10.2020 r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-10-06 15:22

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-10-06 15:22

ZAPYTANIE CENOWE - DT.26.3.2020.PS

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 ( Zamawiający ) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie schodów z kostki betonowej, murków oporowych i poręczy w ciągu pieszym przy ul. Śniadeckich

Termin składania ofert: 29.05.2020r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Paweł Szczepanowski
  data publikacji: 2020-05-21 10:58
 • zmodyfikował: Paweł Szczepanowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 10:57

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Paweł Szczepanowski
  data publikacji: 2020-05-21 10:58
 • zmodyfikował: Paweł Szczepanowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 11:01

ZAPYTANIE CENOWE - DA.26.14.2020.JP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.

Termin składania ofert: 20.05.2020r. do godz. 14:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Jolanta Popiel - Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2020-05-14 12:37
 • zmodyfikował: Jolanta Popiel - Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-14 12:14

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Jolanta Popiel - Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2020-05-14 12:37
 • zmodyfikował: Jolanta Popiel - Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-14 12:17

ZAPYTANIE CENOWE - DA.26.13.2020.JP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26–600 Radom, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wody mineralnej dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 dołączonym do niniejszego zaproszenia. Pozycje podane w tabeli załącznika nr 1 należy potraktować jako wymagane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się produktów równoważnych..

Szczegółowy opisz wymagań oraz warunków w zapytania w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-04-15 13:53

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-04-15 13:54

ZAPYTANIE CENOWE - DT.26.2.2020.PS

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 ( Zamawiający ) zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę ok. 400 ton piachu do piaskownic posiadającego aktualne na 2020r. świadectwo czystości piachu (atest), świadczące o braku czynników parazytologicznych

Termin składania ofert: 20.03.2020r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Paweł Szczepanowski
  data publikacji: 2020-03-13 13:20
 • zmodyfikował: Paweł Szczepanowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 13:15

Pliki do pobrania

ZAPYTANIE CENOWE - DZ.26.2.2020.AM2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług naprawy urządzeń typu: pilarki, wykaszarki, nożyce spalinowe, wertykulatory, kosiarki, opryskiwacze, dmuchawy do liści, świder spalinowy zgodnie ze szczegółowym wykazem napraw zamieszczonym w załączniku nr A. Naprawy muszą być wykonane na częściach oryginalnych producenta danego sprzętu oraz muszą być fabrycznie nowe.

Termin składania ofert: 13.02.2020r. do godz. 12:00.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach - pliki do pobrania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-02-05 13:48

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-02-05 13:55

ZAPYTANIE CENOWE - DZ.26.1.2020.IS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi płoszenia ptaków metodą sokolnicza wraz ze sprawdzaniem aktywności ptactwa bytującego na terenie dwóch parków w Radomiu: Park im. T. Kościuszki i Park Leśniczówka, zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu. Usługa będzie prowadzona jednocześnie w obydwu w/w Parkach w Radomiu. Płoszenie odbywać się będzie w dwóch etapach (okres wiosenny I etap, okres letnio-jesienny II etap) według ustalonego harmonogramu.

Szczegółowy opisz wymagań oraz warunków w zapytania w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-01-31 12:44

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-01-31 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9876
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:11:41