Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

ZAPYTANIE CENOWE - DT.26.7.2018.AW2 ORAZ DZ.26.9.2018.PŁ

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

 1. Usługi obsługi i utrzymania szaletów miejskich o powierzchni użytkowej ok. 35,5 m2, zlokalizowanych w budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja / Żeromskiego 35 w Radomiu.
 2. Usługi obsługi i utrzymania w czystości min. 2 razy w tygodniu wraz z kosztami wynajmu 6 szt. kabin sanitarnych które zostaną ustawione na terenie Miasta Radomia we wskazanych lokalizacjach tj. :
 • 3 kabiny – Park Planty ul. Jaracza oraz Park Planty ul. Kościuszki
 • 2 kabiny – Park Kościuszki ul. Słowackiego
 • 1 kabina – Skwer obok D.T. SENIOR ul. Pl. Jagielloński

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-12-06 11:00
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 12:08

Pliki do pobrania

ZAPYTANIE CENOWE - SA.26.1.2018.KH

SA.26.1.2018.KH

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty cenowej na na usługi telekomunikacyjne GSM w zakresie połączeń głosowych, mobilnego Internetu LTE, dostawy urządzeń telekomunikacyjnych, kart SIM oraz ubezpieczenia na dostarczone urządzenia.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-28 15:10

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-28 15:10

ZAPYTANIE CENOWE - DT.26.6.2018.PS

DT.26.6.2018.PS

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę drzewek świątecznych.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków zapytania w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-23 14:58

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-23 14:58

ZAPYTANIE CENOWE - DT.26.4.2018.AW2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Zamawiający ) zaprasza zainteresowanych producentów i sprzedawców do złożenia oferty cenowej na dostawę:

 • 120 szt. - sznurów lampek choinkowych LED zewnętrznych – przeźroczystych ( barwa światła biała ciepła) z co 5 - 6-tą migającą diodą (barwa światła zimna biała)
 • przystosowanych do zasilania bezpośrednio z sieci 230 V. - BEZ SZNURÓW ZASILAJACYCH.

Parametry:
Jeden sznur w/w lampek powinien zawierać 100 szt. lampek LED i składać się z dwóch sznurów długości 5 mb każdy połączonych ze sobą skręcaną szybkozłączką hermetyczną, która umożliwia wykorzystanie każdego odcinka ( 5 mb ) osobno. Sznury o mocy 8÷10W każdy mają mieć możliwość łączenia się do 30 kompletów i być zasilane bezpośrednio z sieci 230 V.
Klasa ochronności na zewnątrz minimum IP- 44.
Lampki LED powinny być rozmieszczone w odstępie co 10 cm i muszą:

 • być zabezpieczone specjalną kapsułą,
 • posiadać osłonę ochronną wykonaną na połączeniu lampki LED – przewód,
 • być w kolorze zielonym ciemnym, wykonane z gumy,
 • posiadać dużą elastyczność (możliwość zagięcia pod kątem 180 stopni),
 • posiadać wytrzymałość w zakresie temperatur od –20℃ do +50℃,
 • być odporne na działanie promieni UV.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-02
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-02 15:32

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-02
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-02 15:32

ZAPYTANIE OFERTOWE - DZ.26.3.2018.PŁ z dnia 30.10.2018 r.

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom, w związku z realizacją zadania pn.: "Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku - Godów" zaprasza, do złożenia oferty na zaprojektowanie, dostawę i montaż miejskich obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy na śmieci, leżaków, stojaków rowerowych dla zagospodarowania do celów rekreacyjnych terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym w dzielnicy Godów w Radomiu wraz z oznakowaniem terenu poprzez postawienie tabliczek informacyjnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DT.42.1.2018.AW2 z dnia 29.10.2018 r.

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom , w związku z realizacją zadania pn. "Parklety - mobilne skwery dla Radomia - Akademickie" zaprasza, zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na zaprojektowanie, budowę i montaż wg tego projektu obiektu małej architektury tj. „Parkletu” dla czasowego zagospodarowania miejsca wskazanego niżej tj. przy ulicy Bolesława Chrobrego w Radomiu.

 

ZAPYTANIE CENOWE - DT.523.13.2018.PP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Odbiorca ) zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu rozbiórki nieużytkowanego i nie nadającego się do remontu wybudowanego na podmurówce ceglanej drewnianego budynku z mieszkalnym poddaszem, oraz murowanej ściany ( pozostałość po komórkach ) odpowiednio oznaczonych na zdjęciach nr 1 i nr 2. będących załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania, a usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność gminy m. Radomia położonej przy ul. Okulickiego 94 w Radomiu, na działce oznaczonej nr 227/10 (Obr. X, ark. 25 ). W/w projekt musi być wykonany przez uprawnione osoby oraz zgłoszony i zatwierdzony przez wymagane prawem stosowne organy i uwzględniać musi przepisy prawa Ochrony Środowiska w zakresie utylizacji odpadów.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Paweł Szczepanowski
  data publikacji: 2018-10-10 12:39

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Paweł Szczepanowski
  data publikacji: 2018-10-10 12:39
 • zmodyfikował: Paweł Szczepanowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-10 12:38

ZAPYTANIE CENOWE - DT.523.14.2018.AW2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Odbiorca ) zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbiórki zniszczonego pawilonu handlowego położonego na działce gminnej o nr ewid. 41/6 ( Obr. 0040 Obozisko ark. 31 ) przy zbiegu ulic Struga/Żwirki i Wigury w Radomiu.

ZAPROSZENIE - DT.42.4.2018.AW2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Zapraszający ) zaprasza, zainteresowanych Wykonawców do złożenia szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu realizacji – wykonania, wg tej dokumentacji, niżej wymienionych prac:

1. Remontu murków oporowych ( oznaczonych graficznie i opisanych słowami „Murek oporowy” na mapce orientacyjnej stanowiącą załącznik nr 6 oraz przedstawione na zdjęciach poglądowych – załączniki nr 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszego Zaproszenia) , polegającego na odtworzeniu brakujących ich fragmentów oraz uzupełnieniu powstałych w nich ubytków. Murki oporowe opisane w niniejszym punkcie) usytuowane są na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na dz. nr 23/16, przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A , które stanowią własność Gminy Miasta Radomia.

2. Remontu schodów, polegającego na uzupełnieniu ubytków i ich wzmocnieniu, oznaczonych numerami 1., 2., 3., 4., 5. na załączniku nr 6 oraz przedstawionych na zdjęciach poglądowych stanowiących załączniki o nr 1., 2., 3., 4., 5. dołączone do niniejszego zaproszenia. Schody wymienione w niniejszym punkcie usytuowane są na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na dz. nr 23/16, przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A , które stanowią własność Gminy Miasta Radomia.

3. Demontażu starego chodnika (utylizacja gruzu) i wykonanie na nowej podbudowie nowego chodnika o szerokości 1 m z płyt betonowych kolor szary o wym. 50 x 50 x 7 cm w miejscu oznaczonym na mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia oraz przedstawiony na zdjęciach poglądowych stanowiące załączniki nr 13, 14. Nowo ułożony chodnik jednym bokiem przylegać musi do murku oporowego, a drugi jego przeciwległy bok musi być zabezpieczony obrzeżem o wym. 6 x 20 x 100 cm koloru szarego. Chodnik opisany w niniejszym punkcie zaproszenia usytuowany jest na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na dz. nr 23/16, przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A, które stanowią własność Gminy Miasta Radomia.

4. Montażu ogrodzenia placu zabaw (oznaczonego na załączniku nr 6 słowami „Plac zabaw”) z powierzonego zdemontowanego ogrodzenia pochodzącego z placu zabaw, rewitalizowanego parku miejskiego poprzez:

 1. odbiór ogrodzenia od Zapraszającego i jego transport na miejsce montażu,
 2. montaż ogrodzenia placu zabaw (słupków, przęseł szer. 1,6 mb, dwuskrzydłowej bramy o szer. 3 m i 2 szt. furtek każda o szer. 1,2 mb) o łącznej długości ok. 88 mb w miejscu i konfiguracji wskazanej przez Zapraszającego, na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 w Radomiu.

5. Do zakresu:

 1. Remontu murków oporowych przyległych do biegu schodów ( oznaczonych na mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Zaproszenia ) należeć musi odtworzenie brakujących ich fragmentów oraz uzupełnieniu powstałych w nich ubytków.
 2. Remontu schodów ( oznaczonych na mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 ) należeć musi demontaż starych schodów, a w ich miejsce wykonania na nowej podbudowie nowych schodów z szarej kostki brukowej „Behaton” 8 x 16,5 x 20 cm z podstopnicami wykonanymi z szarych obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 x 100 cm.
  Murki oporowe oraz schody opisane w w/w punkcie 5. przedstawione na zdjęciach poglądowych - załączniki o nr 15, 16 ) usytuowane są na skarpie pomiędzy budynkami przy ul. Rodziny Winczewskich 2, a Śniadeckich 1 na działce 26/5 i 26/7, które stanowią własność Gminy Miasta Radomia.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-29 15:33
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-29 15:29

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-29 15:33

ZAPYTANIE CENOWE - DT.42.2.2018.AW2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26-600 Radom ( Odbiorca ) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze ( Wykonawca ) do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolika rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami - w parku im. T. Kościuszki w Radomiu.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-24 10:33
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-24 10:26

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-24 10:33

ZAPYTANIE OFERTOWE - DZ.26.3.2018.PŁ

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom, w związku z realizacją zadania pn.: "Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku - Godów" zaprasza, do złożenia oferty na zaprojektowanie, dostawę i montaż miejskich obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy na śmieci, leżaków, stojaków rowerowych dla zagospodarowania do celów rekreacyjnych terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym w dzielnicy Godów w Radomiu.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych elementów małej architektury dla zagospodarowania terenu przy zbiorniku Godów określonego na załączonej mapce zieloną linią załącznik nr D oraz oznakowanie terenu poprzez postawienie tabliczek informacyjnych i obejmować będzie:

1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

2. Wykonanie wizualizacji ławek miejskich, koszy miejskich na śmieci, leżaków miejskich, stojaków miejskich na rowery oraz ich ustawienia.

3. Dostawę i montaż elementów małej architektury według podanych niżej warunków:

 1. ławki miejskie na podstawie betonowej, z siedziskami wykonanymi z wysokiej jakości trwałego tworzywa/kompozytu, minimalna długość siedziska 180 cm – 17 sztuk,
 2. kosze uliczne na śmieci, wykonane z betonu oraz z listew z wysokiej jakości trwałego tworzywa/kompozytu, o pojemności minimum 35 litrów, umożliwiające umieszczenie worka na odpady – 10 sztuk,
 3. leżaki miejskie na podstawie betonowej z siedziskiem – oparciem wykonanym z wysokiej jakości trwałego tworzywa/kompozytu – 2 sztuki,
 4. stojaki miejskie na rowery z rury ocynkowanej– dwa skupiska po 3 sztuki stojaków - razem 6 sztuk. Minimalna wysokość stojaka - 85 cm, minimalna szerokość stojaka - 60 cm.

4. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej ze stosowną treścią i logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia, uzgodnioną z Kancelarią Prezydenta Miasta Radomia.

5. Dostarczone przez Wykonawcę na własny koszt, wszystkie materiały do montażu w/w elementów małej architektury, w zakresie ich jakości, muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 ).

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-22 11:12
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-22 11:15

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-22 11:12

ZAPYTANIE OFERTOWE - DT.42.1.2018.AW2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom , w związku z realizacją zadania pn. "Parklety - mobilne skwery dla Radomia - Akademickie" zaprasza, zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na zaprojektowanie, budowę i montaż wg tego projektu obiektu małej architektury tj. „Parkletu”, dla czasowego zagospodarowania miejsca wskazanego niżej tj. przy ulicy Bolesława Chrobrego w Radomiu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-16 16:11
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-16 16:27

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-16 16:11

ZAPYTANIE CENOWE - DT.523.11.2018.PP

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Zamawiający ) zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

1. Projektu rozbiórki nieużytkowanego i nie nadającego się do remontu budynku mieszkalnego, komórek i studni odpowiednio oznaczonych na zdjęciach nr 1. i nr 2. będących załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania, a usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność gminy m. Radomia położonej przy ul. Zajęcza w Radomiu, na działce oznaczonej nr 58/2 (Obr. X, ark. 21).

2. Wystąpienia do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Radomia z wcześniej przygotowanymi oraz uzgodnionymi przez Wykonawcę stosownymi dokumentami - tj. koniecznymi mapami, projektem rozbiórki, obmiarem robót, pozwoleniami od pozostałych wymaganych prawem instytucji, niezbędnych dla wydania pozwolenia na przedmiotową rozbiórkę.

3.Rozbiórki usytuowanych na działce nr 58/2 (Obr. X, ark. 21) budynku mieszkalnego, komórek, studni opisanych w w/w punkcie 1, która obejmować musi także:

 1. Zasypanie i wyrównanie do poziomu gruntu pozostałych po rozbiórce w/w budowli.
 2. Wykoszenie trawy, usunięcie drzew i krzewów nie wymagających zezwolenia na wycinkę.
 3. Demontaż i utylizację ogrodzenia usytuowanego od strony ul. Zajęczej (z podmurówką i słupkami włącznie) oznaczonego na zdjęciu nr 1., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 4. Uporządkowanie i wyrównanie terenu po w/w rozbiórce.
 5. Wykonanie ogrodzenia z nowej siatki ocynkowanej w miejscu oznaczonym na zdjęciu nr 3., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 6. Dokonania napraw wszelkiej infrastruktury na terenach właścicieli innych działek graniczących z działką oznaczoną nr 58/2 (Obr. X, ark. 21) położoną przy ul. Zajęczej w Radomiu, o ile uszkodzenia te powstaną z tytułu prowadzenia przez Wykonawcę prac opisanych niniejszym zapytaniem cenowym. Ilość stosownych dokumentów wygenerowanych z inicjatywy Wykonawcy w celu uruchomienia oraz realizacji przez Wykonawcę w/w rozbiórki przy ul. Zajęczej w Radomiu, na działce oznaczonej nr 58/2 (Obr. X, ark. 21).
 • musi być zgodna i odpowiadać warunkom obowiązującego prawa,
 • zapewnić powinna Wykonawcy oraz Zamawiającemu terminowe wykonanie wszystkich zadań niezbędnych do zgodnego z obowiązującym prawem uruchomienia procesu rozbiórki oraz jej faktycznego i terminowego wykonania,
 • musi być w jednym egzemplarzu przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę po zakończeniu rozbiórki.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-16 15:40

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-08-16 15:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19948
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-31 12:21:58