Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK W DZIALE ZIELENI I KONSERWACJI Z DNIA 09.12.2022r.

Główne obowiązki:

 1. Organizacja, nadzór i kontrola jakości wykonywanych prac w zakresie utrzymania czystości i porządku na wyznaczonych ulicach miasta Radomia, działkach gminnych, Miejscach Pamięci Narodowej oraz wyznaczonych miejscach organizacji imprez masowych,
 2. Organizacja prac oraz odpowiedzialność za zapewnienie jakości i ciągłości realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni oraz szaletów na terenie parków i skwerów będących w utrzymaniu Zakładu,
 3. Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi instytucjami przy realizacji państwowych, samorządowych i okolicznościowych imprez masowych a także w sprawach formalno-prawnych dotyczących robót i usług wykonywanych przez dział,
 4. Współpraca ze służbami konserwacji zabytków,
 5. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy,
 6. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych w zakresie funkcjonowania działu,
 7. Sporządzanie i przekazywanie stosowych sprawozdań w zakresie funkcjonowania działu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-12-09
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-12-09 14:10

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-12-09
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-12-09 14:12

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK W DZIALE ZIELENI I KONSERWACJI Z DNIA 25.11.2022r.

Główne obowiązki:

 1. Organizacja, nadzór i kontrola jakości wykonywanych prac w zakresie utrzymania czystości i porządku na wyznaczonych ulicach miasta Radomia, działkach gminnych, Miejscach Pamięci Narodowej oraz wyznaczonych miejscach organizacji imprez masowych,
 2. Organizacja prac oraz odpowiedzialność za zapewnienie jakości i ciągłości realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni oraz szaletów na terenie parków i skwerów będących w utrzymaniu Zakładu,
 3. Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi instytucjami przy realizacji państwowych, samorządowych i okolicznościowych imprez masowych a także w sprawach formalno-prawnych dotyczących robót i usług wykonywanych przez dział,
 4. Współpraca ze służbami konserwacji zabytków,
 5. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy,
 6. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych w zakresie funkcjonowania działu,
 7. Sporządzanie i przekazywanie stosowych sprawozdań w zakresie funkcjonowania działu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-11-25
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-11-25 13:49

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-11-25
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-11-25 13:54

NABÓR NR 1 NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE ADMINISTRACYJNYM Z DNIA 24.11.2022r.

Główne obowiązki

 1. Realizacja zadań związanych z:
  • gospodarką nieruchomościami, umowami najmu i korzystaniem z nieruchomości stanowiących własność zakładu,
  • prawidłowym gospodarowaniem środkami trwałymi oraz rzeczowymi składnikami majątku zakładu,
  • zabezpieczeniem majątku zakładu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą,
  • planowaniem i realizacją zakupów oraz ich dokumentowaniem.
 1. Współpraca z Urzędem Miasta Radom w zakresie pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania,
 2. Prowadzenie ewidencji wydawanych kwitów „opłata targowa”,
 3. Przygotowywanie raportów dziennych dotyczących zbierania opłaty targowej na targowiskach miejskich przez inkasentów,
 4. Sporządzenie miesięcznych harmonogramów pracy inkasentów i pracowników dozoru,
 5. Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego,
 6. Przygotowanie i organizacja przebiegu handlu w okresie Świąt Zmarłych i podczas innych imprez okolicznościowych,
 7. Przygotowywanie wpłat do banku z tytułu „opłata targowa” i za rezerwację miejsc handlowych na targowiskach miejskich,
 8. Prowadzenie dokumentacji dot. zarządzania nieruchomościami podlegających ZUK, w tym w szczególności przygotowywania projektów zawieranych umów najmu oraz dokumentacji w zakresie obsługi nieruchomości,
 9. Udział w pracach komisji przetargowej, inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej,
 10. Wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzania zapytań cenowych dla zamówień nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
 11. Współpraca z poszczególnymi działami jednostki w zakresie zagadnień związanych z realizowanymi zadaniami.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-11-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-11-24 15:11

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-11-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-11-24 15:11

NABÓR NR 2 NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE ADMINISTRACYJNYM Z DNIA 24.11.2022r.

Główne obowiązki

 1. Realizacja zadań związanych z:
  • gospodarką nieruchomościami, umowami najmu i korzystaniem z nieruchomości stanowiących własność zakładu,
  • prawidłowym gospodarowaniem środkami trwałymi oraz rzeczowymi składnikami majątku zakładu,
  • zabezpieczeniem majątku zakładu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą,
  • planowaniem i realizacją zakupów oraz ich dokumentowaniem.
 1. Wystawianie faktur w zakresie zadań realizowanych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy a w szczególności:
  • wyliczanie należności za zużycie energii elektrycznej, c.o., wywóz nieczystości oraz wody i ścieków dla najemców i sporządzania faktur z powyższego tytułu,
  • sporządzanie faktur z tytułu czynszu za najem lokali, angaży i miejsc postojowych,
  • przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych , półrocznych i rocznych zestawień związanych ze sprzedażą wszystkich usług,
 1. Prowadzenie dokumentacji dot. zarządzania nieruchomościami podlegających ZUK, w tym w szczególności przygotowywania projektów zawieranych umów najmu oraz dokumentacji w zakresie obsługi nieruchomości,
 2. Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego,
 3. Przygotowanie i organizacja przebiegu handlu w okresie Świąt Zmarłych i podczas innych imprez okolicznościowych,
 4. Udział w pracach komisji przetargowej, inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej,
 5. Wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzania zapytań cenowych dla zamówień nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
 6. Współpraca z poszczególnymi działami jednostki w zakresie zagadnień związanych z realizowanymi zadaniami.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-11-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-11-24 15:29

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-11-24
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-11-24 15:31

NABÓR NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE TECHNICZNYM Z DNIA 31.05.2022r.

Główne obowiązki

 1. Kontrola stanu ilościowego i technicznego urządzeń i wyposażenia placów zabaw, obiektów sportowych obsługiwanych przez ZUK ze sporządzeniem stosowanych wniosków z tych czynności, tj.:
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu prac oraz dokonywanych przeglądów i napraw realizowanych przez służby ZUK na placach zabaw, boiskach, skate-parkach, street workout i siłowniach zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
  • wykonanie stosownej dokumentacji i sprawozdań dla wojewódzkich i państwowych organów ustawowo nadzorujących place zabaw, boiska, skate-parki, street workout i siłownie zewnętrzne;
  • prowadzenie elektronicznego wykazu urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout i siłowni zewnętrznych oraz wyposażenia małej architektury znajdujących się na terenie miasta Radomia obsługiwanych przez służby ZUK;
  • udział w przeglądach odbiorczych i gwarancyjnych urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout i siłowni zewnętrznych przekazanych do obsługi przez ZUK;
  • bieżące pisemne przekazywanie oraz informowanie Mistrzów Sekcji Technicznej ZUK o zauważonych usterkach i dewastacjach urządzeń wyposażenia placów zabaw, boiska, skate-parków, street workout oraz siłowni zewnętrznych.
 1. Opisywanie faktur dotyczących zakupów materiałów, usług oraz robót realizowanych przez Dział Techniczny w zakresie obsługi placów zabaw, itp.
 2. Sporządzanie notatek w celu oszacowania wartości zamówień oraz na tej podstawie sporządzanie wniosków o dokonanie wydatków ze środków publicznych poniżej 130 000,00 zł. netto.
 3. Prawidłowa współpraca z poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami w zakładzie pracy.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-05-31 15:09

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-05-31 15:09

NABÓR NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE TECHNICZNYM Z DNIA 12.05.2022r.

Główne obowiązki

 1. Kontrola stanu ilościowego i technicznego urządzeń i wyposażenia placów zabaw, obiektów sportowych obsługiwanych przez ZUK ze sporządzeniem stosowanych wniosków z tych czynności, tj.:
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu prac oraz dokonywanych przeglądów i napraw realizowanych przez służby ZUK na placach zabaw, boiskach, skate-parkach, street workout i siłowniach zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
  • wykonanie stosownej dokumentacji i sprawozdań dla wojewódzkich i państwowych organów ustawowo nadzorujących place zabaw, boiska, skate-parki, street workout i siłownie zewnętrzne;
  • prowadzenie elektronicznego wykazu urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout i siłowni zewnętrznych oraz wyposażenia małej architektury znajdujących się na terenie miasta Radomia obsługiwanych przez służby ZUK;
  • udział w przeglądach odbiorczych i gwarancyjnych urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, street workout i siłowni zewnętrznych przekazanych do obsługi przez ZUK;
  • bieżące pisemne przekazywanie oraz informowanie Mistrzów Sekcji Technicznej ZUK o zauważonych usterkach i dewastacjach urządzeń wyposażenia placów zabaw, boiska, skate-parków, street workout oraz siłowni zewnętrznych.
 1. Opisywanie faktur dotyczących zakupów materiałów, usług oraz robót realizowanych przez Dział Techniczny w zakresie obsługi placów zabaw, itp.
 2. Sporządzanie notatek w celu oszacowania wartości zamówień oraz na tej podstawie sporządzanie wniosków o dokonanie wydatków ze środków publicznych poniżej 130 000,00 zł. netto.
 3. Prawidłowa współpraca z poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami w zakładzie pracy.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-05-12 11:04

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-05-12 11:37

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK W DZIALE TECHNICZNYM Z DNIA 13.04.2022r.

Główne obowiązki

 1. Organizacja prac, nadzór i kontrola jakości wykonywanych prac w zakresie utrzymania prawidłowego i bezpiecznego stanu elementów małej architektury oraz czystości i porządku na wyznaczonych ulicach miasta Radomia, targowiskach miejskich, działkach gminnych, miejscach pamięci narodowej a także przy realizacji imprez masowych.
 2. Organizacja prac, nadzór i kontrola jakości wykonywanych prac w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz sprawności technicznej urządzeń na wyznaczonych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych, skate- parkach oraz boiskach gminy Miasta Radomia.
 3. Organizacja prac, nadzór i kontrola jakości wykonywanych prac w zakresie montażu, demontażu oraz napraw Dekoracji Świątecznej Miasta Radomia.
 4. Współpraca z Urzędem Miejskim w Radomiu oraz innymi jednostkami w zakresie spraw formalno-prawnych dotyczących robót i usług wykonywanych przez dział techniczny.
 5. Ścisła współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Radomiu w realizacji państwowych, samorządowych i okolicznościowych imprez masowych.
 6. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy.
 7. Przygotowywanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, która w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie przedmiotem zamówienia publicznego w zakresie funkcjonowania działu.
 8. Organizacja prac, nadzór i kontrola w zakresie dokonywania przeglądów technicznych, opracowywania i realizacji planów remontowych i modernizacyjnych obiektów oraz nieruchomości zarządzanych przez ZUK w Radomiu.
 9. Prowadzenie oraz kontrola ewidencji składników majątku przekazanych na stan działu.
 10. 1Sporządzanie sprawozdań w zakresie kompetencji działu oraz przygotowywanie projektów zarządzeń, analiz i informacji z zakresu działania komórki organizacyjnej.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-04-13 12:33

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE TECHNICZNYM Z DNIA 18.03.2022r.

Główne obowiązki

 1. Merytoryczne i finansowe rozliczanie oraz opisywanie faktur dotyczących zakupów materiałów, usług oraz robót realizowanych przez Dział Techniczny, z ich podziałem na zadania, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 2. Elektroniczne prowadzenie rejestru materiałów, usług i robót realizowanych przez Dział Techniczny w roku obrachunkowym z ich podziałem na zadania, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 1. Sporządzanie kart czasu pracy poprzez:
  • nanoszenie czasu pracy przepracowanego w wymiarze godzin zwykłych;
  • nanoszenie czasu pracy przepracowanego w godzinach nadliczbowych;
  • sporządzanie dokumentów cząstkowych uwzględniających podział na zlecenia w Dziale Technicznym i jego sekcjach;
 1. Uzyskiwanie od Kierownika Działu Technicznego i Mistrzów Sekcji Sprzątania oraz Sekcji Technicznej, informacji stanowiących podstawę do sporządzania dokumentów BZ dla pracowników Działu Technicznego.
 2. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań pod względem formalnym i rzeczowym oraz dbałość o zgodność czasu pracy pracowników sekcji Sprzątania i Sekcji Technicznej w dokumentach BZz raportami dziennymi sporządzanymi przez Mistrzów tych Sekcji.
 3. Uzgadnianie, redagowanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z wydatkami Działu Technicznego związanymi ze wszystkimi zadaniami realizowanymi przez Sekcję Techniczną i Sekcję Sprzątania.
 4. Sporządzanie notatek w celu szacowania wartości zamówień oraz na tej podstawie sporządzanie wniosków o dokonanie wydatków ze środków publicznych poniżej 130 000,00 zł netto.
 5. Uzgadnianie, redagowanie i realizacja zadań związanych z Budżetem Obywatelskim.
 6. Prowadzenie ewidencji składników majątku przekazanych na stan komórki organizacyjnej, bieżąca ich kontrola oraz uzgadnianie stanów w porozumieniu z działem Administracyjno-Gospodarczym.
 7. Wykonywanie prac ogólno-kancelaryjnych w Dziale.
 8. Prawidłowa współpraca z poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami w zakładzie pracy.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2022-03-18
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2022-03-18 13:51

Pliki do pobrania

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-25 10:54:11